Een boost voor lichaam, geest en productiviteit
 

Tarieven 

 Boost stoelmassage biedt stoelmassages aan met een minimale afname van 2 uur.
In overleg bepalen wij het aantal massages dat er per uur gegeven wordt, dit kunnen er twee, drie of vier zijn.  
Voor een offerte op maat kunt u contact opnemen via info@boost-stoelmassage.nl of http://www.boost-stoelmassage.nl/Contact/

     

  Prijs per uur exclusief btw  

Prijs per uur inclusief btw (21%)

2 tot 4 uur

69,- 

€83.49  

4 tot 8 uur

€65,- 

€78.65  

8 tot 16 uur*

  €59,- 

€71.39 

16 tot 32 uur*

€55,-

€66.55 

32 uur of meer*

€49,-

€59.29 

* Bij afname van 8 uur massage of meer is dit over de maand te verdelen in blokken van ten minste 4 uur.

Reistijd en reiskosten zijn bij de prijs inbegrepen.
De btw is voor de werkgever van de belasting aftrekbaar. Het is mogelijk deze in mindering te brengen op de omzetbelasting. 

Wilt u minder dan 2 uur massages afnemen, laat het ons weten en wij maken een offerte op maat.


Algemene voorwaarden

Artikel 1. Overeenkomsten voor massage, wijzigingen of annuleren
- Een bevestiging van beide partijen is een bindende overeenkomst. Wijzigingen dien ten minste 72 uur van te voren worden doorgegeven. Dit kan invloed hebben op de uurprijs van de massages.
- Bij uitval door ziekte of overmacht van de kant van Boost stoelmassage zal in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum danwel tijd worden gezocht.
- Boost stoelmassage behoudt zich het recht voor overeenkomsten te wijzigen danwel te ontbinden zonder opgaaf van redenen.

Artikel 2. Omvang van de dienstverlening
- De massages zullen plaats vinden op de in de overeenkomst afgesproken locatie.
- Het aantal afgesproken uren zal worden gefactureerd, ongeacht of deze volledig worden gevuld met massages. De verantwoordelijkheid op tijd aanwezig te zijn voor de massage is aan de opdrachtgever.
- Bij afname van meer dan 8 uur massages  is het mogelijk deze te verdelen of meerdere dagen of locaties.
- Stoelmassages zijn geen therapeutische interventie, bij lichamelijk klachten dient een arts geraadpleegd te worden.

Artikel 3. Inschakeling van derden
- Boost stoelmassage is gerechtigd de massages uit te laten voeren door een derde partij die de volledige danwel gedeeltelijke opdracht uit naam van Boost stoelmassage kan uitvoeren.

Artikel 4. Ruimte
- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een geschikte ruimte om stoelmassages te geven.
- De ruimte is goed geventileerd en ten minste 3 x 3m.
- Er is stromend water beschikbaar.

Artikel 5. Tarieven
- De tarieven gelden zoals beschreven op de website www.boost-stoelmassage.nl tenzij anders overeengekomen.
- De overeengekomen tarieven zijn beschreven in de overeenkomst en bindend zoals beschreven in artikel 1.

Artikel 6. Factureren en betaling
- Facturen dienen binnen 14 dagen na de geleverde dienst betaald te worden.
- Er kan gekozen worden voor contante betaling per massage, dit geldt dan voor alle masages van deze overeenkomst.
- Bij het in gebreke blijven van de betaling van de factuur 14 dagen na de geleverde diensten is de opdrachtgever in verzuim.
- Gemaakte kosten voor rechtsbijstand, incasso en deurwaarder zullen verhaald worden op de opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
- De opdrachtgever vrijwaart Boost stoelmassage voor aanspraken van derden, waaronder de werknemers van de opdrachtgever.
-  Boost stoelmassage is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen en/of omstandigheden die niet aan Boost stoelmassage kunnen worden toegekend.
- Boost stoelmassage heeft het recht massages te weigeren op basis van contra-indicaties zoals beschreven op www.boost-stoelmassage.nl tab ‘waarom stoelmassage’   en op basis van persoonlijke hygiene.
- Boost stoelmassage is niet aansprakelijk voor klachten na of tijdens de massage ontstaan.
- Contra-indicaties dienen vooraf bij de masseur te worden gemeld.